Bouwvergunningen door de jaren heen
De Heer sprak tot Noach en zei: 'Over 6 maanden zalik het laten
regenen tot de hele aarde bedekt is met water en de
slechte mensen omgekomen zijn.
Maar ik wil enkele goede creaturen sparen en wel 2 van elke
levende soort op deze planeet.
Ik beveel je een ark te bouwen' en met een lichtflits leverde hij
de specificaties van de ark.
'Okay' zei Noach, bevend van angst en frunnikend met de gekregen
ontwerpplannen.
'6 Maanden en dan begint het te regenen' donderde de Heer' 'zorg
maar dat de ark klaar komt, of je zult moeten leren heel lang
te kunnen zwemmen'.

6 Maanden gingen voorbij, wolken verduisterden de hemel en het
begon al een beetje te regenen.
De Heer zag Noach in zijn tuin zitten, maar zonder ark....
'Noach' riep de Allerhoogste, 'waar is de ark?'
'Heer, alstublieft, vergeef me' smeekte Noach 'ik heb mijn best
gedaan, maar er waren grote problemen: eerst moest ik een
bouwvergunning aanvragen en een milieuvergunning voor het arkproject.
En uw plannen waren niet conform de normen, dus moest ik een
scheepsontwerper inhuren om de plannen opnieuw te tekenen.
Toen ontstond er een grote discussie of de ark al of niet een
sprinkler blussysteem aan boord moest hebben.

Daarna tekende mijn buurman bezwaar aan, omdat ik de bouwvoorschriften
overtrad door de ark in mijn voortuin te bouwen.
Daardoor moest ik een nieuwe afwijkende bouwvergunning aanvragen
bij bouw- en woningtoezicht.
Toen kreeg ik problemen om aan genoeg hout te komen.
Er was een kapverbod uitgevaardigd om de bosuilen te beschermen.
Ik moest Natuurmonumenten er van overtuigen dat ik het hout juist nodig
had om de bosuilen te redden.
Maar ze lieten niet toe, dat ik uilen ging vangen en hout ging kappen.
De timmerlieden vormden een vakbond en gingen staken.
Ik moest van het Ministerie van Sociale Zaken onderhandelen over een
nieuwe CAO voordat ze nog een zaag of hamer ter hand mochten nemen.

Nu werken 16 timmerlieden aan de boot, maar ik heb nog steeds geen
uitzicht op het verzamelen van twee uilen.
Toen ik de andere dieren wilde gaan gaan vangen, werd ik door de
dierenbescherming aangeklaagd.
Zij verweten mij slechts twee van elke soort te laten overleven.
Net was dit probleem opgelost of er moest een milieueffect-rapportage
op tafel gelegd worden, voordat uw zondvloed mocht gaan plaatsvinden.
De overheid was niet gevoelig voor mijn argument, dat zij geen
invloed mag hebben op activiteiten van een Opperwezen.

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening wilde daarna een kaart van
het zondvloedproject, ik heb hen een wereldbol gestuurd.
Op dit moment ben ik nog in onderhandeling met het arbeidsburo en
met vluchtelingenhulp.
Beiden willen weten hoeveel buitenlanders ik in het kader van
gelijke kansen aan het werk wil zetten.
De Inspectie van de Belastingdienst heeft al mijn bezittingen in beslag
genomen, omdat ik voornemens zou zijn het land te verlaten en zo mijn
belastingaanslagen te ontduiken.
Ik denk dat ik de eerste 5 jaar de ark niet af krijg' klaagde Noach.

Plots klaarde de hemel op en de zon begon te schijnen.
Noach keek omhoog en een glimlach kwam op zijn gezicht.
'Betekent dit, dat U de wereld niet zult verwoesten?' vroeg
hij hoopvol.
'Nee' sprak de Heer droevig 'dat hebben al die regeltjesmakers
al gedaan'.

     Bijgewerkt  11 oktober 2011